Τηλεφωνήστε μας! (+30) 23210 83000

Email! iatrikidiagnosiserron@gmail.com

Ψηφιακή μαστογραφία

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Home
  • Ψηφιακή μαστογραφία
Ιατρική Διάγνωση Σερρών 5787

Ψηφιακή μαστογραφία

Το Τμήμα Μαστού είναι εξοπλισμένο με ψηφιακό Μαστογράφο υψηλής τεχνολογίας.

Η μαστογραφία είναι η μέθοδος στην οποία χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ για να απεικονιστούν και να αξιολογηθούν οι δομές του μαστού και οι αλλαγές του με στόχο την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Στο διαγνωστικό κέντρο υπάρχει Mαστογράφος με πρόγραμμα χαμηλής ακτινοβολίας (prime) και δυνατότητα εντοπισμένων και μεγεθυντικών λήψεων.