Τηλεφωνήστε μας! (+30) 23210 83000

Email! iatrikidiagnosiserron@gmail.com

Η νέα απεικονιστική εξέληξη των υπερήχων

ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

  • Home
  • Ελαστογραφία

Ελαστογραφία

Η νέα απεικονιστική εξέληξη των υπερήχων

Τι είναι η ελαστογραφία;

Η Ελαστογραφία αποτελεί μια νέα απεικονιστική μέθοδο των Υπερήχων η οποία δίνει πληροφορίες για τη σκληρότητα των ιστών, βοηθώντας στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κυρίως σε όργανα όπως ο μαστός και ο θυρεοειδής αδένας. Είναι μια ανώδυνη μέθοδος, χωρίς ακτινοβολία, που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της υπερηχογραφικής εξέτασης και επί συγκεκριμένων ευρημάτων, όταν ο ιατρός κρίνει πως είναι απαραίτητο. Βασίζεται στο γεγονός πως ορισμένες παθήσεις, όπως οι κακοήθειες, οδηγούν σε αύξηση της σκληρότητας των ιστών διαφοροποιώντας τους από τους παρακείμενους φυσιολογικούς. Ο συνδυασμός συμβατικής υπερηχοτομογραφίας και ελαστογραφίας επιτρέπει στον ακτινοδιαγνώστη να εκτιμήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πιθανότητα κακοήθειας και να περιορίσει τις βιοψίες τουλάχιστον σε βλάβες που εκτιμώνται αρχικά ως καλοήθεις. Επιπλέον κατά τη διενέργεια βιοψίας η ελαστογραφία βοηθά στο να κατευθυνθεί η βελόνα στην πιο ανελαστική περιοχή της βλάβης και να ληφθεί το καταλληλότερο και πιο αξιόπιστο δείγμα για ιστολογική διάγνωση.

Τύποι ελαστογραφίας

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ελαστογραφίας με τις Strain και ShearWaveTM να έχουν επικρατήσει στη μελέτη του μαστού και του Θυρεοειδούς. Η πλέον σύγχρονη μέθοδος της ShearWaveTM Elastography (SWE) απαλλάσσεται από τους περιορισμούς της παλαιότερης γενιάς Strain που βασίζεται στην άσκηση πιέσεων στην βλάβη από τον χρήστη. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται τα τεχνικά σφάλματα αλλά και οι μεγάλες αποκλίσεις στις μετρήσεις που πραγματοποιούνται από διαφορετικούς εξεταστές. Επιπλέον με την ShearWaveTM ελαστογραφία υπάρχει η δυνατότητα μελέτης και οργάνων της κοιλίας όπως το ήπαρ, τη μήτρα και τον προστάτη, ενώ αποτελεί και τη μόνη ελαστογραφία που μπορεί να εφαρμοστεί σε μαστούς με ενθέματα σιλικόνης. Τα Shear Waves αποτελούν κύματα που φέρονται κάθετα προς την δέσμη των υπερήχων και σχετίζονται άμεσα με την σκληρότητα των ιστών. Αυτά αποτυπώνονται σε χρωματικό χάρτη όπου μπορούν να αναδειχθούν οι παθολογικοί ιστοί. Σημαντικό πλεονέκτημα της SWE είναι η δυνατότητα ακριβούς ποσοτικοποίησης της σκληρότητας τους σε ειδικές μονάδες μέτρησης (kPa), γεγονός που προσδίδει συγκριτικά αποτελέσματα και ενισχύει ποιοτικά την ειδικότητα της εξέτασης έως και 30%. Η μέθοδος αυτή είναι η μοναδική πλήρως επαναλήψιμη και μη εξαρτώμενη από τον χρήστη.

Εφαρμογές της SWE ελαστογραφίας

Μαστός: Πολυκεντρικές μελέτες έχουν αναδείξει την ελαστογραφία ως μία πολύ σημαντική απεικονιστική μέθοδο στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Επιπλέον επιτρέπει την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των ιστών και των όγκων μετά από χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία.
Θυρεοειδής: Η ελαστογραφία συμβάλει στην διάκριση των ύποπτων όζων και την περαιτέρω αντιμετώπιση τους με παρακέντηση.

Ηπαρ: Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες η εφαρμογή της ελαστογραφίας στο ήπαρ αποτελεί αξιόπιστη, μη επεμβατική εξέταση για την βαθμιδοποίηση της ινώσεως στο ηπατικό παρέγχυμα, σε περιπτώσεις χρόνιας ηπατοπάθειας ή στη διερεύνηση τους.

Άλλα όργανα: ‘Ήδη πραγματοποιούνται έρευνες για τη χρησιμότητα της ελαστογραφίας στο υπερηχογράφημα του μυοσκελετικού συστήματος, των λεμφαδένων, των όρχεων και των μαλακών μορίων, ενώ με την χρήση κατάλληλων κεφαλών έχει αποδειχθεί η αξία της μεθόδου στη διάγνωση κακοήθων βλαβών στη μήτρα και τον προστάτη.