Τηλεφωνήστε μας! (+30) 23210 83000

Email! iatrikidiagnosiserron@gmail.com

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

  • Home
  • Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα

Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα

Το Ακτινολογικό τμήμα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ αποτελείται αποκλειστικά από αμιγώς Ψηφιακά συστήματα:

Σύγχρονο Ακτινολογικό μηχάνημα της εταιρείας BMI Biomedical International εξοπλισμένο με ασύρματο ψηφιακό ανιχνευτή της Carestream, ο οποίος παρουσιάστηκε πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2016. Αποτελεί το μοναδικό ψηφιακό σύστηµα Ακτινογράφησης στις Σέρρες και ένα από τα ελάχιστα που λειτουργούν στην Βόρεια Ελλάδα.

Ψηφιακό Πανοραμικό Ακτινογραφικό μηχάνημα Cranex D ceph εφοδιασμένο και με Κεφαλομετρικό Ακτινογράφο, αμφότερα της Παγκοσμίου φήμης εταιρείας Soredex, εξειδικευμένης στην Οδοντιατρική απεικόνιση. Στο Cranex D ceph διενεργούνται Πανοραμικές και Κεφαλομετρικές ψηφιακές Ακτινογραφίες υψηλής ευκρίνειας.

Τα Ακτινογραφικά μηχανήματα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ χρησιµοποιούν όλες τις δυνατότητες που παρέχει η νέα τεχνολογία ψηφιακής απεικόνισης όπως:

  • Χαµηλότερη δόση έκθεσης του εξεταζόµενου σε ακτινοβολία, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό για τους παιδιατρικούς ασθενείς αλλά και τους νέους ενήλικες.
  • Σηµαντική βελτίωση όσο αφορά τη σαφήνεια της παραγόµενης εικόνας, ακόµη και σε πρωτόκολλο χαµηλής δόσης.
  • Όχι πια χαµένες εικόνες. Όλα τα περιστατικά αρχειοθετούνται σε ψηφιακή µορφή σε ειδικό server καθιστώντας δυνατή την αναπαραγωγή ή επανεκτύπωση τους σε φιλµ, όποτε αυτό ζητηθεί.
  • Αποστολή της αναπαραγόµενης εικόνας και της ακτινολογικής γνωμάτευσης σε ηλεκτρονική µορφή (jpeg, btm, pdf, DICOM κλπ.) µέσω e-mail στον εκάστοτε συνάδελφο, κατόπιν συναίνεσης του ασθενούς, επιτρέποντας την άµεση εκτίµηση της από τον παραπέμποντα ιατρό, πριν ακόμη την προσκοµίσει ο εξεταζόμενος. Αυτό καθιστά περιττή στις περισσότερες περιπτώσεις την εκτύπωση φιλµ ή – κάποιες φορές δυσανάγνωστων – CD. Το αποτέλεσµα είναι γρήγορος διαµοιρασµός της εικόνας αλλά και καλύτερη, ταχύτερη συνεργασία ανάµεσα στους συναδέλφους.
  • Ελάττωση του χρόνου εξέτασης και αναμονής του εξεταζόμενου. Η εικόνα µεταφέρεται άµεσα από το ψηφιακό ανιχνευτή στον υπολογιστή, χωρίς χρήση κασέτας με φιλμ, εµφανιστηρίου ή ψηφιοποίησης των φιλμ, κάνοντας τη διαδικασία ευκολότερη για τον ασθενή και τον εξεταστή. Στην ταχύτερη εξυπηρέτηση συντελεί και η παρουσία συστήματος RIS (radiology information system) στο Εργαστήριο μας, διαμέσω του οποίου επιτυγχάνεται η άμεση ταξινόμηση ασθενών με τις παραγόμενες εικόνες, καθώς και η συνεχής επικοινωνία όλων των ιατρικών μηχανημάτων μεταξύ τους.
  • Δυνατότητες καλύτερης διάγνωσης. Στο εργαστήριο μας υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα PACS (picture archiving and communication system), το οποίο πέρα από την αρχειοθέτηση επιτρέπει την ανάγνωση της ψηφιακής ακτινογραφίας σε ιατρικές οθόνες υψηλής ευκρίνειας και διαμέσω ειδικού ακτινολογικού προγράμματος επεξεργασίας, γεγονός που καθιστά την διάγνωση πιο ακριβή.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε για την ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία που δείχνουµε σε θέµατα ασφάλειας και ακτινοπροστασίας σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ακτινολογίας.

EPANEK